Các Touch-er ơi 💓
Rạp vừa ra mắt tính năng mới toanh dành cho các bạn mua vé online trên ứng dụng TOUCH CINEMA (cập nhật phiên bản ứng dụng mới nhất 1.3.9)
 


Từ ngày 21.12 này khách hàng có thể đổi điểm thưởng thành vé hoặc bắp nước.
Tùy vào số điểm bạn tích lũy được mà có thể đổi các sản phẩm sau đây:
🥤400 điểm = 1 nước
🍿500 điểm = 1 bắp ngọt
🍿600 điểm = 1 bắp phô mai
🍿🥤800 điểm = 1 combo A (bắp ngọt + nước)
🍿🥤900 điểm = 1 combo B (bắp phô mai + nước)
🎬1200 điểm = 1 vé 2D
🎬1500 điểm = 1 vé 3D
( 1000d sẽ đổi được một điểm)

*Hãy cập nhật lên phiên bản ứng dụng mới nhất (1.3.9) để sử dụng tính năng này
Link tải 👇👇👇👇
🤖 Android: https://goo.gl/X2e873
📱 iOS: https://goo.gl/L3epjj
🌐 WEBSITE: https://touchcinema.com/lich-chieu