Lịch chiếu phim

Quái Đản

Freaky

C18
27 11
Thời lượng: 102 phút Thể loại: Kinh Dị, Giật Gân, Hài Đạo diễn:Christopher Landon

Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới (Lồng Tiếng)

The Croods: A New Age

P
27 11
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt Hình Đạo diễn:Joel Crawford

Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới (Phụ Đề)

The Croods: A New Age

P
27 11
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt Hình Đạo diễn:Joel Crawford

Soái Ca Không Chịu Chết

Night Of Undead

C13
27 11
Thời lượng: 106 phút Thể loại: Hài Hước Đạo diễn:Sin Jeong-won

Trái Tim Quái Vật

C18
20 11
Thời lượng: 89 phút Thể loại: Tâm Lý Đạo diễn:Tạ Nguyên Hiệp

Tiệc Trăng Máu

C18
23 10
Thời lượng: 118 phút Thể loại: Tâm Lý, Hài Hước Đạo diễn:Nguyễn Quang Dũng

Bí Mật Của Gió

C13
27 11
Thời lượng: 114 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Nguyễn Phan Quang Bình

Tháp Lửa

The Tower

C13
20 11
Thời lượng: 122 phút Thể loại: Hành Động Đạo diễn:Kim Ji-hoon

Chồng Người Ta

C18
20 11
Thời lượng: 91 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Nguyễn Hữu Tiến

Trốn Chạy

RUN

C16
20 11
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Aneesh Chaganty

Quái Đản

Freaky

C18
27 11
Thời lượng: 102 phút Thể loại: Kinh Dị, Giật Gân, Hài Đạo diễn:Christopher Landon

Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới (Lồng Tiếng)

The Croods: A New Age

P
27 11
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt Hình Đạo diễn:Joel Crawford

Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới (Phụ Đề)

The Croods: A New Age

P
27 11
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt Hình Đạo diễn:Joel Crawford

Soái Ca Không Chịu Chết

Night Of Undead

C13
27 11
Thời lượng: 106 phút Thể loại: Hài Hước Đạo diễn:Sin Jeong-won

Trái Tim Quái Vật

C18
20 11
Thời lượng: 89 phút Thể loại: Tâm Lý Đạo diễn:Tạ Nguyên Hiệp

Tiệc Trăng Máu

C18
23 10
Thời lượng: 118 phút Thể loại: Tâm Lý, Hài Hước Đạo diễn:Nguyễn Quang Dũng

Bí Mật Của Gió

C13
27 11
Thời lượng: 114 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Nguyễn Phan Quang Bình

Tháp Lửa

The Tower

C13
20 11
Thời lượng: 122 phút Thể loại: Hành Động Đạo diễn:Kim Ji-hoon

Chồng Người Ta

C18
20 11
Thời lượng: 91 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Nguyễn Hữu Tiến

Trốn Chạy

RUN

C16
20 11
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Aneesh Chaganty

Quái Đản

Freaky

C18
27 11
Thời lượng: 102 phút Thể loại: Kinh Dị, Giật Gân, Hài Đạo diễn:Christopher Landon

Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới (Lồng Tiếng)

The Croods: A New Age

P
27 11
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt Hình Đạo diễn:Joel Crawford

Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới (Phụ Đề)

The Croods: A New Age

P
27 11
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt Hình Đạo diễn:Joel Crawford

Soái Ca Không Chịu Chết

Night Of Undead

C13
27 11
Thời lượng: 106 phút Thể loại: Hài Hước Đạo diễn:Sin Jeong-won

Trái Tim Quái Vật

C18
20 11
Thời lượng: 89 phút Thể loại: Tâm Lý Đạo diễn:Tạ Nguyên Hiệp

Tiệc Trăng Máu

C18
23 10
Thời lượng: 118 phút Thể loại: Tâm Lý, Hài Hước Đạo diễn:Nguyễn Quang Dũng

Bí Mật Của Gió

C13
27 11
Thời lượng: 114 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Nguyễn Phan Quang Bình

Tháp Lửa

The Tower

C13
20 11
Thời lượng: 122 phút Thể loại: Hành Động Đạo diễn:Kim Ji-hoon

Chồng Người Ta

C18
20 11
Thời lượng: 91 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Nguyễn Hữu Tiến

Trốn Chạy

RUN

C16
20 11
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Aneesh Chaganty

Quái Đản

Freaky

C18
27 11
Thời lượng: 102 phút Thể loại: Kinh Dị, Giật Gân, Hài Đạo diễn:Christopher Landon

Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới (Lồng Tiếng)

The Croods: A New Age

P
27 11
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt Hình Đạo diễn:Joel Crawford

Gia Đình Croods: Kỷ Nguyên Mới (Phụ Đề)

The Croods: A New Age

P
27 11
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt Hình Đạo diễn:Joel Crawford

Soái Ca Không Chịu Chết

Night Of Undead

C13
27 11
Thời lượng: 106 phút Thể loại: Hài Hước Đạo diễn:Sin Jeong-won

Trái Tim Quái Vật

C18
20 11
Thời lượng: 89 phút Thể loại: Tâm Lý Đạo diễn:Tạ Nguyên Hiệp

Tiệc Trăng Máu

C18
23 10
Thời lượng: 118 phút Thể loại: Tâm Lý, Hài Hước Đạo diễn:Nguyễn Quang Dũng

Bí Mật Của Gió

C13
27 11
Thời lượng: 114 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Nguyễn Phan Quang Bình

Tháp Lửa

The Tower

C13
20 11
Thời lượng: 122 phút Thể loại: Hành Động Đạo diễn:Kim Ji-hoon

Chồng Người Ta

C18
20 11
Thời lượng: 91 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Nguyễn Hữu Tiến

Trốn Chạy

RUN

C16
20 11
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Aneesh Chaganty
Cài đặt thông báo
Mở khóa thông báo

Hãy làm theo hướng dẫn sau để cho phép thông báo

Quản lý thông báo