Lịch chiếu phim

Gái Già Lắm Chiêu 3

C16
25 01
Thời lượng: 120 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Namcito, Bảo Nhân

Đôi Mắt Âm Dương

C16
25 01
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Nhất Trung

Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại (Lồng Tiếng)

P
24 01
Thời lượng: 118 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Stephen Gaghan

Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại (Phụ Đề)

P
25 01
Thời lượng: 110 phút Thể loại: Phiêu Lưu Đạo diễn:Stephen Gaghan

30 Chưa Phải Tết

C16
25 01
Thời lượng: 100 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Quang Huy

Tiền Nhiều Để Làm Gì

C16
30 01
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Lưu Huỳnh

Liên Minh Thú Cưng (Lồng Tiếng)

P
25 01
Thời lượng: 95 phút Thể loại: Hoạt hình Đạo diễn:Reinhard Klooss

Truyện Cổ Kỳ Dị (C13)

GRETEL & HANSEL

C13
31 01
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Oz Perkins

Gái Già Lắm Chiêu 3

C16
25 01
Thời lượng: 120 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Namcito, Bảo Nhân

Đôi Mắt Âm Dương

C16
25 01
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Nhất Trung

Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại (Lồng Tiếng)

P
24 01
Thời lượng: 118 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Stephen Gaghan

30 Chưa Phải Tết

C16
25 01
Thời lượng: 100 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Quang Huy

Tiền Nhiều Để Làm Gì

C16
30 01
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Lưu Huỳnh

Liên Minh Thú Cưng (Lồng Tiếng)

P
25 01
Thời lượng: 95 phút Thể loại: Hoạt hình Đạo diễn:Reinhard Klooss

Truyện Cổ Kỳ Dị (C13)

GRETEL & HANSEL

C13
31 01
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Oz Perkins

Gái Già Lắm Chiêu 3

C16
25 01
Thời lượng: 120 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Namcito, Bảo Nhân

Đôi Mắt Âm Dương

C16
25 01
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Nhất Trung

Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại (Lồng Tiếng)

P
24 01
Thời lượng: 118 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Stephen Gaghan

Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại (Phụ Đề)

P
25 01
Thời lượng: 110 phút Thể loại: Phiêu Lưu Đạo diễn:Stephen Gaghan

30 Chưa Phải Tết

C16
25 01
Thời lượng: 100 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Quang Huy

Tiền Nhiều Để Làm Gì

C16
30 01
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Lưu Huỳnh

Liên Minh Thú Cưng (Lồng Tiếng)

P
25 01
Thời lượng: 95 phút Thể loại: Hoạt hình Đạo diễn:Reinhard Klooss

Truyện Cổ Kỳ Dị (C13)

GRETEL & HANSEL

C13
31 01
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Oz Perkins

Gái Già Lắm Chiêu 3

C16
25 01
Thời lượng: 120 phút Thể loại: Tình Cảm Đạo diễn:Namcito, Bảo Nhân

Đôi Mắt Âm Dương

C16
25 01
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Nhất Trung

Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại (Lồng Tiếng)

P
24 01
Thời lượng: 118 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Stephen Gaghan

30 Chưa Phải Tết

C16
25 01
Thời lượng: 100 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Quang Huy

Tiền Nhiều Để Làm Gì

C16
30 01
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Phim hài Đạo diễn:Lưu Huỳnh

Liên Minh Thú Cưng (Lồng Tiếng)

P
25 01
Thời lượng: 95 phút Thể loại: Hoạt hình Đạo diễn:Reinhard Klooss
Cài đặt thông báo
Mở khóa thông báo

Hãy làm theo hướng dẫn sau để cho phép thông báo

Quản lý thông báo