Lịch chiếu phim

Ngôi Đền Kỳ Quái 2

Pee Nak 2

C13
03 07
Thời lượng: 115 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Phontharis Chotkijsadarsopon

Kẻ Xâm Nhập

Intruder

C16
26 06
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Tâm Lý Đạo diễn:Son Won-Pyeong

Trùng Quỷ Đại Dương

Sea Fever

C16
26 06
Thời lượng: 95 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Neasa Hardiman

Ông Kẹ

Achoura

C16
26 06
Thời lượng: 78 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Talal Selhami

Sói 100% (Lồng Tiếng)

100% Wolf

P
26 06
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt hình Đạo diễn:Alexs Stadermann

Đêm Sống Còn

Survive The Night

C16
03 07
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Hành động Đạo diễn:Matt Eskandari

Phi Vụ Bão Tố

Force of Nature

C16
03 07
Thời lượng: 100 phút Thể loại: Hành động Đạo diễn:Michael Polish

Ngôi Đền Kỳ Quái 2

Pee Nak 2

C13
03 07
Thời lượng: 115 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Phontharis Chotkijsadarsopon

Kẻ Xâm Nhập

Intruder

C16
26 06
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Tâm Lý Đạo diễn:Son Won-Pyeong

Trùng Quỷ Đại Dương

Sea Fever

C16
26 06
Thời lượng: 95 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Neasa Hardiman

Ông Kẹ

Achoura

C16
26 06
Thời lượng: 78 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Talal Selhami

Sói 100% (Lồng Tiếng)

100% Wolf

P
26 06
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt hình Đạo diễn:Alexs Stadermann

Đêm Sống Còn

Survive The Night

C16
03 07
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Hành động Đạo diễn:Matt Eskandari

Phi Vụ Bão Tố

Force of Nature

C16
03 07
Thời lượng: 100 phút Thể loại: Hành động Đạo diễn:Michael Polish

Ngôi Đền Kỳ Quái 2

Pee Nak 2

C13
03 07
Thời lượng: 115 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Phontharis Chotkijsadarsopon

Kẻ Xâm Nhập

Intruder

C16
26 06
Thời lượng: 105 phút Thể loại: Tâm Lý Đạo diễn:Son Won-Pyeong

Trùng Quỷ Đại Dương

Sea Fever

C16
26 06
Thời lượng: 95 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Neasa Hardiman

Ông Kẹ

Achoura

C16
26 06
Thời lượng: 78 phút Thể loại: Kinh dị Đạo diễn:Talal Selhami

Sói 100% (Lồng Tiếng)

100% Wolf

P
26 06
Thời lượng: 96 phút Thể loại: Hoạt hình Đạo diễn:Alexs Stadermann

Đêm Sống Còn

Survive The Night

C16
03 07
Thời lượng: 90 phút Thể loại: Hành động Đạo diễn:Matt Eskandari

Phi Vụ Bão Tố

Force of Nature

C16
03 07
Thời lượng: 100 phút Thể loại: Hành động Đạo diễn:Michael Polish
Cài đặt thông báo
Mở khóa thông báo

Hãy làm theo hướng dẫn sau để cho phép thông báo

Quản lý thông báo