Lời Nguyền 8 Chân

Thời lượng: 100 phút

Khởi chiếu từ: Ngày 13/09/2019

Thể loại: Kinh dị

Định dạng: 2D

Đạo diễn: Bruce Davison, Denise Crosby, Elizabeth Roberts, Arman Darbo, Chloe Perrin

Diễn viên: Micah Gallo

Độ tuổi: C16 - PHIM CẤM PHỔ BIẾN ĐẾN KHÁN GIẢ DƯỚI 16 TUỔI

C16
Cài đặt thông báo
Mở khóa thông báo

Hãy làm theo hướng dẫn sau để cho phép thông báo

Quản lý thông báo